Çömlekçi bölgesinde kentsel dönüşüm gerçekleştirilerek, bu bölgenin alanla bütünleşmesi ve bölgenin “Trabzon’un yeni çekim merkezi” olması sağlanacaktır.
Çömlekçi’nin tarihin en mühim limanlarından biri olan Trabzon limanı ile bütünleşmesi sağlanmış olacaktır

17