Merkezinde bedestenlerin yer aldığı etrafında hanların, dükkânların bulunduğu, her sanat dalının ayrı bir dükkân sırasına sahip olduğu,hepsinin bir Pazar yani çarşıyı meydana getirdiğini gördüğümüz ve Osmanlı devletinin geneline yayılmış bu çarşı tipinin, Trabzon’da da mevcut olduğunu görmekteyiz. Böylece her meslek gurubu kendisine has çarşıda faaliyet gösteriyordu. “Suk-ı Sultani”de olduğu bildirilen başlıca meslek gurupları şunlardır; Bakkal taifesi, Derzi Esnafı, Babuççıyan Esnafı, Debbağ Taifesi, Semerci taifesi, Eskici taifesi, Ekmekçiyan, Kuyumcu esnafı ve Bedestende Dellal Taifesidir. Bunların yanı sıra çarşılar bölgesinin denize yakın kesiminde de bir tahıl Bazarı vardı.
(T.C.Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2006:78)
Bedesten, Trabzon çarşısının merkezinde yer alan şehrin en eski ticaret yapısıdır. Dıştan 20.60 x 22.60 m boyutlarıyla kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Türk Bedestenleri içerisinde tek kubbeli olan tek örnektir. Ayrıca yapı Gülbahar hatun Vakıfları arasında
gösterilmiştir. Bunun için yapının fetihten sonra 15. yüzyılın sonlarında yapıldığını söyleyebiliriz.