Trabzon’a hâkim Boztepe’de yapılan bu caminin yapım tarihi katilik kazanamamıştır. Bununla birlikte, Şemsettin Sami, Sultan Orhan vakitında Ahi Evren Dede’nin Trabzon’da bir tekke yaptırmış olduğunu kaydettirmiştir. Hdahil kuşkusuz, bugünkü caminin yerinde dergâh, cami ve türbe bulunuyordu. Ancak biçimleri hakkında hiçbir balaka olmataraf bu yapı topluluğunun yerine, aynı ismi taşıtaraf cami yapılmıştır.

Günümüze ulaşan Ahi Evren Dede Camisi h.1305 (1887-1888) seneında Trabzon’un sevilen kişilerinden, Sultan Abdülaziz’in baş müezzinlerinden Hacı hakkı Baba tarafından onarılarak bugünkü şeklini almıştır.

Cami kare plânlı, taş duvarlı ve ahşap çatılı idi. Ancak 1976 seneında yapılan onarımda üzerine kubbe ek edilmiştir. Mihrap ile minberi sade olup, minaresi küçük ve tek onurelidir.
alıntı